Forum Aktualności:
Forum News:
----------- Dni Polsko- Emirackie to wydarzenie dyskusyjne oparte na najnowszej wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz innych tematów powiązanych. ----------- ----------- Polish-Emirati Days is a one of a kind discussion forum based on the newest knowledge on innovative foreign investment solutions and other related subjects. ----------- Furthermore, they serve as a unique opportunity to partake in business meetings, establish new business relations and exchange valuable experiences. -----------
Europe & Emirates Economic
Organizujemy Dni Polsko-Emirackie, które będą ściśle powiązane z celebracją setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Poprzednie Europe & Emirates Economic

O Konkursie

Konkurs „Liderzy Innowacyjności - Innovation Awards”

„Liderzy Innowacyjności - Innovation Awards” jest częścią pionierskiego projektu, którego celem jest promocja sektora nowoczesnych technologii w Polsce.

Celem Konkursu „Liderzy Innowacyjności - Innovation Awards” jest promocja osób i przedsiębiorstw, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie innowacyjnych technologii.

Konkurs jest przeprowadzany raz do roku w ramach działalności Smart City i stanowi odpowiedź na zmiany, jakie dokonują się w polskich miastach.

Głównym celem jest wyróżnienie osób, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw oraz start-upów za promowanie innowacji i przedsiębiorczej postawy.

Nagrodą „Liderzy Innowacyjności” uhonorowane zostaną osoby i podmioty wyróżniające się w zakresie transferu innowacyjnej technologii w gospodarce krajowej oraz zagranicznej.

Partnerzy 2018

Partners 2018

Media Patronage 2018

Partnerzy Medialny 2018

 

Partnerzy 2017

Partners 2017

Udział przedstawicieli Rządu

Representation of Governments

Patronat strategiczny

Strategic Partner

Patronat Honorowy

Honorary Patronage

 

Przedstawicielstwo krajów

Representation of Countries

Patronat Medialny

Media Patronage

Patronat Merytoryczny

Substantive Patronage

Partnerzy Wspierający

Supporting Partners

Organizatorzy

Organizers